آموزش فن بیان و سخنوری

  • ۱۳۹۶/۰۸/۰۴
.

دوره های تخصصی فن بیان توسط استاد نعمت نعمتی برگزار می گردد.