آموزش تخصصی فن بیان و سخنوری پیشرفته ساعت 18 روز شنبه 17 فروردین 1398توسط استاد نعمت نعمتی برگزار می شود.

  • ۱۳۹۸/۰۱/۱۱
.