دکلمه ای دبستانی ترین احساس من - گرامی‌داشت روز معلم

  • 1394/6/21
دکلمه‌ی شعر«ای دبستانی ترین احساس من» با اجرای نعمت نعمتی در مراسم گرامی داشت روز معلم- اندیمشک، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳