ویدئوی نعمت نعمتی داور جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران

  • 1394/6/21
ابران مجری: نعمت نعمتی عضو هیات داوران جشنواره مجریان صحنه ایران و مدرس فن بیان در مراسم معرفی و تقدیر از صدای برتر و ماندگار در سال  ۱۳۹۳